Neohodnoceno

Mycí prostředek HIT, 500 g

Tekutý univerzální čistící prostředek.
Skladem
Kód: 2309
Značka: Drogerie
35 Kč 42,35 Kč včetně DPH
Kategorie: Čistící prostředky
Váha: 500 g

Tekutý univerzální čistící prostředek, silně odmašťující schopnosti, na všechny omyvatelné povrchy.

Složení :

Látky : Produkt je směsí více látek

Směsi : Směs povrchově aktivních látek,  pomocných látek a vod.

Signální slovo(CLP): Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P101 Je -li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: