Neohodnoceno

Čistící prostředek REAL CLASSIC, 600 g

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné _x000D_ plochy.
Skladem
Kód: 2557
Značka: Drogerie
29 Kč 35,09 Kč včetně DPH
Kategorie: Čistící prostředky
Váha: 600 g

Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

Signální slovo (CLP): Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420224919293.

Látky : Produkt je směsí více látek.
Směsi : Směs vody povrchově aktivních látek a pomocných látek.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: