Neohodnoceno

Prací prášek ROBETA, 600g

Prášek na praní, univerzální.
Skladem
Kód: 346
Značka: Drogerie
18 Kč 21,78 Kč včetně DPH
Kategorie: Prací prášky, aviváže
Váha: 600 g

Prášek na praní, univerzální.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení : <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Signální slovo (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: