Neohodnoceno

Prací prášek REX, 18 PD

Prášek na praní barevného prádla.
Skladem
Kód: 1483
Značka: Drogerie
99 Kč 119,79 Kč včetně DPH

Prášek na praní barevného prádla.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém.

Signálním slovo (CLP) : Varování
Standardní věta o nebezpečnosti ( CLP ) : H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení ( CLP ) : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
                                                           P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
                                                           P280 Používejte ochranné brýle
                                                           P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou
                                                           P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: