Neohodnoceno

Čistící prostředek HIT WC FRESH, 750g

Čistící antibakteriální prostředek, odstraňuje vodou nerozpustné _x000D_ usazeniny.
Skladem
Kód: 2329
Značka: Drogerie
26 Kč 31,46 Kč včetně DPH
Kategorie: Dezinfekce a prostředky na WC
Váha: 750 g

Čistící antibakteriální prostředek, odstraňuje vodou nerozpustné usazeniny.

Klasifikace ve smyslu nařízení(ES) č. 1272/2008:Směs neníklasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení(ES) č. 1272/2008.

Výstražný symbol nebezpečnosti: -

Signální slovo:-

Standardní věty o nebezpečnosti: -

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení:

Látky : Produkt je směsí více látek.

Směsi : Směs kyseliny amidosírové, povrchově aktivních látek, vody, pomocných látek.Identifikátor výrobkuKoncentrace/ rozmezí koncentraceIndexové čísloCAS čísloES čísloKlasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008Kyselina amidosírováReg. č.: 01-2119488633-28-xxxx1-5 %016-026-00-05329-14-6226-026-00-0Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319Aquatic Chronic 3; H412.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: